niedziela, 24 lutego 2013

Hit! Gildia Fantasy Rozmawia z Adrianem Von Zieglerem!

         
Dzięki wymianie kilku maili z Adrianem Von Zieglerem, udało mi się zrobić nigdzie wcześniej nie publiikowany wywiad, w którym Adrian opisuje swoją twórczość, dzięki czemu jeszcze pełniej możemy zrozumieć jego przesłanie. Wywiad przedstawiam w dówch wersjach angielskiej  (będącej zapisem oryginalnej rozmowy) oraz polskiej  (która jest tłumaczeniem).Gildia Fantasy: Moje pierwsze pytanie będzie dotyczyć Twojego stylu. Chciałbym, żebyś go zdefiniował – co jest w nim niepowtarzalnego, a co jest typowe, dla wszystkich artystów tworzących w nim. 

Adrian Von Ziegler: Uważam, że zdefiniowanie mojego stylu jest niezwykle trudne, ponieważ tworzę w wielu stylach muzycznych. Moje utwory obejmują sobą muzykę od Celtyckiej aż po Gotycką, Metal, Arabską, Azjatycką, filmową… stylów jest tak wiele. Nie jestem więc artystą, który skupia się na  na jednym wybranym stylu zdecydowan ie mocniej niż na innych, próbuje wszystkiego i lubię pokonywać ograniczenia . Więc, co jest oryginalne, a co typowe:Sądzę, że to co odróżnia moją muzyke od wszystkich innych to, to że od samego początku wplatam orkiestrę w moje utwory. Nawet w tych metalowych zawsze jest zawarta orkiestra. Również to, że tworzę tylko utwory instrumentalne. Zgaduję, że typowe są skale, wybór instrumentów etc. Związane jest to ze specyfiką muzyki, która tworzę - np. muzyka Celtycka jest bardzo silnie związana z historycznymi instrumentami wynalezionymi przez Celtów, co ma wymiar historyczny. 

 G.F.: Dlaczego każdy twój utwór jest tylko w wersji instrumentalnej? Wspomnialeś kiedyś o tym, że chcesz tworzyć język Sedhua, dlaczego więc nie wykorzystujesz go do tworzenia tekstów?

A. von Ziegler: Moja muzyka jest silnie związana z soundtrackami filmowymi,Dlatego słowa nie mają za dużego znaczenia dla mnie. Nie raz, nie dwa słowa wręcz by rozpraszały i odrywały słuchcza od skupienia się na muzyce jako takiej. Słowa zmuszają również do patrzenia na utwór z określonej pozycji, podczas gdy  utwory instrumentalne pozwalają swobodnie interpetować emocje i historie wplecione w dźwięki. Zwróciłeś jednak uwagę na ciekawy aspekt, tak, sądzę, że w przyszłości będę tworzył utwory ze slowami w moich własnych językach. Sedhua jest tylko jednym z nich, pracuję na kilkoma. Zrobię to jednak, tylko dlatego, że najprawdopodobniej nikt nie będzie wstanie zrozumieć tych słów, więc dostarczą one tylko bardziej tajemniczego przeżywania muzyki. Na pewno nigdy, nie stworzę utworu ze słowami w języku angilskim (dla przykladu), które zabray by cały urok

 G.F.: Reakcje twoich słuchaczy mogą być różne, ale skupmy się na pozytywach. Do kogo adresujesz swoją twórczość? Jaka jest reakcja twoich słuchaczy?

A. von Ziegler: Swoją muzykę adresuję do świata, to takie proste. Jest tak wiele subkultur i to smutne, że u ich podstaw leży wzajemne zwalczanie się. Chciałbym je zjednoczyć, otworzyć ich umysły, sprawić, by były bardziej tolerancyjne wobec odmienności ludzi, różnych pokoleń i przede wszystkim różnych spojrzeń na świat. Tworzę muzykę Gotycką, więc wielu Gotów wizytuje mój kanał.  Dlatego też wielu ludzi uważa, że ja sam jestem Gothem, ale jest tak, tylko do momentu, aż usłyszą utwory Arabskie, mojego autorstwa. Albo Pagan Metalowe. Myślę, że wiesz co mam na mysli, chcę uwolnić ludzkość od myslenia, że możesz zamknąć ludzi w pudełkach i poetykietować ich. Ludzie mają prawo wyrażać siebie w jakikolwiek sposób chcą i mogą czuć cokolwiek chcą. I takie jest przesłanie mojej muzyki. 

 G.F.: Skoro mówimy już o takich pozytywach, czas powiedzieć o Twoich sukcesach. Który uważasz za największy? Opisz też inne, te nieco mniejsze.

A. von Ziegler: Dla mnie największym sukcesem, jest to, że doszedłem do tego do czego doszedłem. Nigdy nie spodziewałem się jakiegokolwiek sukcesu w ogóle. A mówiąc konkretniej największym sukcesem było zainteresowanie ze strony Hollywood gdzie zostalem włączony w tworzenie muzyki do filmu o Irlandii i napisałem utwór tytulowy. To było niesamowite przeżycie i jestem im niezwykle wdzięczny, że spodobało im się to co skomponowałem.

 G.F.: Kiedy zacząłeś tworzyć?

A. von Ziegler: Melodie tworzyłem na pianinie od zawsze, nawet jako mały chłopiec, ale za punkt zwrotny, gdzie całość zaczeła być projektem na serio uważam wiek, gdy miałem 15 lat. Dostałem gitarę elektryczną i spędzałem całe długie dni prubując wykrzesać najdziwniejsze dźwięki i tworzyć własne utwory.

 G.F.: Czy mógłbyś zaprezentować swój dotychczasowy dorobek?

A. von Ziegler:  Jak dotąd opublikowałem 10 pełnometrażowych albumów:
          Requiem (Czerwiec 2010)
          Lifeclock (Listopad 2010)
          Across Acheron (Kwiecień 2011)
          Wanderer ( Październik 2011)
          Mirror of the Night ( Listopad 2011)
          Mortualia (Luty 2012)
          Spellbound (Marzec 2012)
          Starchaser (Październik 2012)
          Odyssey (Grudzień 2012)
          The Celtic Collection (Grudzień 2012)

 G.F.: Jakie są perspektywy na przyszłość?

A. von Ziegler: Zdecydowanie chcę dlaej tworzyć albumy, opublikować moje projekty językowe i projekty fantasy, które są sto razy większe niż moje projekty muzyczne. Chciałbym również ponownie skomponować muzykę do filmu, albo do gier komputerowych. Taka praca mnie naprwadę fascynuje.


 G.F.: Jakieś podsumowanie? „Słowo dla słuchaczy”? Coś co chcialbys dodać, wnioski?

A. von Ziegler: Powiedziałem kiedyś, że muzyka kontynuuje opowieść tam, gdzie kończą się słowa i jestem niezwykle wdzięczny każdemu, kto znalazł chwilę, żeby posluchać tego, co stworzyłem.

Gildia Fantasy: My first question will be about your style. I would like you to define it – what is original in it and what is typical for all artists composing music in this particular style.

Adrian Von Ziegler: I think defining my style is pretty difficult because I create a lot of different kinds of music. It reaches from Celtic to Gothic, Metal, Arabian, Asian, Film Scores… there are so many styles. So I’m not an artist who focuses on one particular genre like most, I try everything and I like to push the limits. So, what is original and what is typical: I think one element that made my music special from the very beginning is that I always orchestrate my songs. Even in my Metal songs there is always an orchestra included. Also I only produce instrumentals. What’s typical is I guess the scales, the choice of instruments etc. Because for example Celtic music is very strongly connected to the historical instruments invented by the Celts, so it has a historical context.


 G.F.: Why every single piece is instrumental? You've mentioned creation of Sedhua language, so why you do not include texts written in it in your music?

A. von Ziegler: My music has a lot to do with Film Music, that’s why lyrics are not important for me. Many times lyrics would even be disturbing and take away the focus of the music itself. Also lyrics can force the audience to see the song from a definite point of view, while instrumental music leaves it completely open for the listener to interpret the emotions and the story behind the song however he wants. But you brought up an interesting point, yes I think I will make songs with vocals in my own languages in the future. Sedhua is one of them but I’m working on several languages. But I will only do that because no one can understand those languages anyway, so it will rather give a more mysterious feeling to the music. I definitely will never make songs with English lyrics for example, that would just take away the magic.


 G.F.: Reactions of your listeners can be different, but let's focus on the positives. Who is supposed to be listener of your music (To whom you address it)? What's their reaction?

A. von Ziegler: I’m addressing my music to the world, it’s really that simple. There are so many subcultures out there and it’s sad that all of them are basically fighting each other. So I wish to unify them and to open up their minds, to let them gain more tolerance towards different people, different genres, and ultimately different ways to see the world. I make Gothic songs and a lot of Goths are following my channel. A lot of people think therefore that I am Goth myself, until they see an Arabian song from me. Or a Pagan Metal song. I think you see what I mean, I want to free people from the idea that you can put humans into a box and label them. Humans are free to express themselves in whatever way they wish, and they are free to like whatever they want. And that is the meaning of my music.


 G.F.: As we are talking about such positives, now it is time to say about your successes. Which one of them you consider as the biggest? Describe also other (a bit smaller ones).

A. von Ziegler: The biggest success is basically that I even got to the point of recognition where I am now. I never expected to have any success at all. More specifically spoken I think the greatest success was the call from Hollywood where I was involved in a movie about Ireland and I wrote the title score for it. That was an incredible experience and I am so thankful that they liked what I created for them.


 G.F.: When did you start to compose?

A. von Ziegler: I always made up own melodies on the piano even as a little boy, but I think the turning point where it began to be a serious commitment was at the age of 15. I got an electric guitar and spent all day long trying to create the weirdest sounds and to make my own songs.


 G.F.: Can you present me your work since beginning till now?

 A. von Ziegler:  I’ve published 10 full-length albums until now:
           Requiem (June 2010)
           Lifeclock (November 2010)
           Across Acheron (April 2011)
           Wanderer (October 2011)
           Mirror of the Night (November 2011)
           Mortualia (February 2012)
           Spellbound (March 2012)
           Starchaser (October 2012)

          Odyssey (December 2012)
          The Celtic Collection (December 2012)

 G.F.: How about perspectives for future?

A. von Ziegler: I definitely want to keep making my own albums and to publish my languages and fantasy projects, which are actually 100x bigger than my musical projects. I also would love to be involved into movie scoring again or composing music for games. That kind of work really fascinates me.


 G.F.: Any kind of summary of your letter? „Word for listeners”? Anything you would like to add, conclusions?

A. von Ziegler: I said once that music continues to tell a story where words end, and I am incredibly thankful to everybody who wants to hear mine.

Zdjęcie z nagłówka pochodzi z oficjalnego profilu Adriana Von Zieglera na faceebooku. Autorem pierwszego portretu jest gothrock9. Autorką pozostałych jest Carina Grimm aka Aelathen (narzeczona Adriana Von Zieglera i ilustratorka jego płyt).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz