poniedziałek, 11 marca 2013

Słowiański Poniedziałek #1 - Kim są słowianie ? (Sp #1)
O pochodzeniu Słowian wiadomo niewiele. Pierwsze wzmianki o nich pojawiają się w pismach Prokopiusza z Cezarei. Stwierdził on wówczas, że na wschodnich rubieżach cesarstwa Bizantyjskiego pojawił się lud, mówiący "językiem niesłychanie barbarzyńskim". Wiadomo, że ludy te wywodziły się z obszarów za dolnym Dunajem  były wojownicze i zaborcze. W ciągu następnych wieków miały one zaludnić olbrzymie obszary Europy wschodniej, środkowej i środkowo-wschodniej. Najlepiej utwierdzoną źródłowo teorię o pochodzeniu Słowian ugruntował wraz ze współpracownikami Kazimierz Godłowski. Dowodził on, że Słowianie wywodzą się z ziem położonych nad środkowym Dnieprem. Ekspansja Słowian w szybkim tempie doprowadziła do powstania pierwszego państwa. Obejmowało ono ziemie w dorzeczu Sawy i Drawy - tereny: Karyntii, Styrii i Krainy (dziś - Słowenia). Państwo to powstało w drugiej połowie VII w. a upadło w pierwszej połowie VIII w. Niedługi czas istnienia nie stoi jednak na przeszkodzie by zostało ono uznane za pierwsze słowiańskie państwo. Władza była sprawowana przez dynastię rodzimą (kolejnymi znanymi władcami byli: Borut (~740), Kakacjusz (~750 r.), Chotmimir (~753), Waltnuk (772-784).

W toku historii pojawiały się kolejne państwa oparte na strukturach istniejących wcześniej na danym obszarze plemion. Wiele z nich było jednak tworami nietrwałymi. Dopiero pomiędzy wiekami VIII i X ukształtowały się trwałe państwa Słowiańskie. Zaczęły się też tworzyć podziały kulturowe Słowian. Opóźnienie względem innych grup ludów (np. germańskich) zakorzeniło w mentalności ludzi poczucie pewnej etnicznej więzi pomiędzy całą Słowiańszczyzną.

Choć Słowianie wytworzyli własny system wierzeń dość szybko zanikła na skutek przede wszystkim politycznych decyzji władców. Ludy te przechodziły na Chrześcijaństwo by uniknąć konfliktów z potężniejszymi państwami ościennymi w imię szerzenia wiary (por. Chrzest Polski w 966 r.). Tak kultura Słowiańska stopniowo zbliżała się do kultury chrześcijańskiego średniowiecza i asymilowała z nią.

Kim zaś są Słowianie dzisiaj? O tym w części drugiej :)!

Opracowane na podstawie: Wielka historia świata t. 4 Kształtowanie Średniowiecza pod red. Macieja Salomona. Obrazek z nagłówka pobrałem z bloga Art and Faith. Autorem obrazka uzytego w tekście jest Demprist.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz